Vigselbevis

Bröllopsboken
Vigselbevis och minnesbok.
Bibelcitat Matt. 19:4-6 och Ef. 5:1-2

Bilden på framsidan, Bröllopet i Kana,
är gjord efter Halländsk bygdemålning.
Illustratör är Kerstin Frykstrand.

Art.nr 527

Pris: 34 kr inkl moms